Shkolla e Muzikës, Artit dhe Baletit

Me dege te ndryshme

YllzatApliko

Muzikë

Art

Balet

Yllzat

Misioni

Shkolla e Muzikës, Artit dhe Baletit Yllzat u themelua në vitin 2015 me iniciativën e violinistit Arion Ballata dhe muzikologes Blerta Ballata, si gjeneratë e tretë e familjes së njohur të muzikantëve, Ballata.

Ata e panë të arsyeshme themelimin e një shkolle ku do të përfshiheshin të gjitha fushat e artit në një vend. Shkolla tashmë e themeluar posedon një staf të kualifikuar prej rreth 20 profesorëve të degëve të ndryshme dhe një program mësimi modern, i cili përdoret në ditet e sotme në Europë dhe vendet tjera të zhvilluara të botës.

Vizioni

Synimet e stafit të shkollës Yllzat janë largpamëse dhe plotësisht të përqendruara tek përgaditja profesionale e fëmijëve në sukseset e tyre të panumërta brenda dhe jashtë vendit.

Shkolla Yllzat ka një objekt modern me 20 hapësira të dedikuara për mësim: 16 klasë për mësim individual; 2 salla baleti, dhe 2 klasë të artit figurativ, të cilat janë të pajisura me instrumentet përkatëse dhe të gjithë enterierin dhe kushtet/mjetet e nevojshme për zhvillimin e mësimit sipas standardeve.

Degët

  • Instrumente Muzikore

  • Këndim

  • Art Figurativ

  • Balet

Kontakt

Google maps

Objekti

Apliko

Apliko tani

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial